Informacje dla ucznia

Witaj 🙂

Microsoft Teams prawdziwa nauka zdalna

Microsoft Teams i inne aplikacje microsoft zawarte w darmowym office 365 (plan a1) zostały przygotowane specjalnie dla szkół, pozwalają uczniom i nauczycielom przeprowadzić naukę na odległość.

Nauka z użyciem teams jest w pełni interaktywną i przypomną naukę w klasie, uczniowie i nauczyciel uczestniczą w lekcji, nauczyciele mogą komunikować się z klasą, a uczniowie mogą zadawać pytania nauczycielowi. Wszystko odbywa się w tym samym czasie.
Jest to duża przewaga nad rozwiązaniami nauki zdalnej, gdzie nauczyciel przekazuje w sposób elektroniczny materiały uczniom, a uczniowie uczą się sami.

Teams ma także funkcję dzwonka – przywoła ucznia do komputera przed rozpoczęciem lekcji.
Nauka na dowolnym urządzeniu. Microsoft teams 

Jest dostępny praktycznie na każdym urządzeniu multimedialnym, zaczynając od komputerów stacjonarnych, przez tablety na telefonach komórkowych kończąc. Aplikacje office 365 w tym także teams, można uruchomić zarówno w systemie windows, os jak i android.
*zdjęcie:

Logowanie do programu teams z pozycji programu teams – dostępna jest również opcja pracy na teams nie wymagająca posiadania programu logowanie przez stronę www

Zanim rozpocznie się lekcja
Pierwsze wspólne połącznie w teams:

Przed pierwszą lekcją uczniowie i nauczyciel otrzymują swój login i hasło za pomocą którego logują się do teams.

Teams może być obsługiwany przez przeglądarkę internetową, może być też zainstalowany na komputerze lub urządzeniu przenośnym.

Przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel może przygotować uczniom materiały, takie jak opis tematu, prezentacje, pliki, samooceniające się testy i zadania.
Może też wysłać uczniom wskazówki dotyczące przebiegu lekcji i pokazywanej tematyki.
*zdjęcie: przykład zastosowania kalendarza w teams jako planu lekcji podczas prowadzenia zajęć

Scenariusz
Prowadzenia lekcji

Lekcja w pełni on-line:


Lekcja jest prowadzona w pełni w trybie on-line, to znaczy nauczyciel i uczniowie będą w pełnym kontakcie podczas całej lekcji.
Przyłączenie do lekcji zaczyna się kilka minut przed faktycznym rozpoczęciem zajęć, daje to możliwość połączenia się wszystkim, ewentualnego sprawdzenia połączenia.

Podczas lekcji komunikacja może odbywać się z użyciem czatu, rozmów głosowych lub wideokonferencji.
Nauczyciel przekazuje wiedzę uczniom tak, jak by to robił podczas typowej lekcji. Może w międzyczasie udostępniać pliki i materiały. Po zakończeniu lekcji nauczyciel jak i uczniowie mogą się rozłączyć.

Ważne: cała lekcja może być nagrywana i odtworzona w późniejszym czasie.
*zdjęcie: panel ogólny z historią oraz wiadomościami